Zemědělství

HRADO a.s. je od roku 2010 ekologickou společností. Hospodaří na výměře 750 ha, strukturu této plochy tvoří převážně louky  a pastviny. V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na chov masného skotu tel 602 362 439