Zemědělství

HRADO a.s. je od roku 2010 ekologickou společností.   Hospodaří na výměře 750 ha, strukturu této plochy tvoří převážně louky  a pastviny.   V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na chov masného skotu a výkrm vepřů